Organisatie


Woningborg is een verzekeringsbedrijf, dat gespecialiseerd is in het waarborgen van woninggaranties. Bij Woningborg zijn circa 1.100 bouwondernemingen ingeschreven. Jaarlijks verstrekt Woningborg gemiddeld 20.000 waarborgcertificaten aan kopers van nieuwbouwwoningen die gebouwd worden door de bij Woningborg ingeschreven bouwondernemingen.


De financiële specialisten van Woningborg beoordelen de solvabiliteit en liquiditeit van de bouwonderneming en krijgen  hierdoor een goed inzicht in de financiële draagkracht van een onderneming, waardoor Woningborg het risico op eventueel faillissement kan beperken.


Daarnaast toetsen technisch specialisten de ondernemingen op deskundigheid en vakbekwaamheid.

Bij Woningborg ingeschreven bouwondernemingen voldoen daardoor aan de door haar gestelde normen van kredietwaardigheid, deskundigheid en vakbekwaamheid.Woningborg staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB).

Bouwkavels Oscar Carréstraat te Nijmegen, herverkaveling "Heescher Heeren"

Producten


Woningborg heeft één product: het Woningborg-certificaat. Dit certificaat geeft kopers van nieuwbouwwoningen de volgende zekerheid:


de afbouwwaarborg: hiermee is de koper verzekerd van de afbouw van zijn/haar woning zonder meerkosten indien de bouwonderneming failliet gaat.


de herstelwaarborg: als er na oplevering gebreken ontstaan en de bouwonderneming kan of wil niet herstellen, dan zorgt Woningborg voor herstel.


Voordat bouwondernemingen zich kunnen inschrijven bij Woningborg, worden zij financieel beoordeeld en wordt er gekeken naar hun technische vakbekwaamheid, De ruim 1.000 ingeschreven bouwondernemingen hebben een meldingsplicht op concernniveau. Dit houdt in dat zij alle nieuwbouwwoningen, waarbij zij als contractspartij optreden met de koper, moeten aanmelden bij Woningborg.


Om het Woningborg-certificaat af te kunnen geven, toetst Woningborg alle nieuwbouwplannen die aangemeld worden door de ingeschreven bouwondernemingen. Woningborg beoordeelt woningbouwplannen op de volgende punten: De verkoopbrochure, de technische omschrijving, de tekeningen, de model koop/ aannemings-overeenkomst en de financiële positie van de bouwonderneming.


Om faalkosten te voorkomen en de koper te behoeden voor problemen achteraf, bezoeken onze bouwkundig inspecteurs de bouwplaats tijdens de bouw. Indien na oplevering geschillen van technische aard bestaan tussen bouwonderneming en koper, kan Woningborg bemiddelen als beide partijen er samen niet meer uitkomen. Wanneer dit niet het gewenste effect heeft, bestaat er de mogelijkheid van een laagdrempelige arbitrage bij de Raad van Arbitrage voor de bouw.


Het Woningborg-certificaat is door Nationale Hypotheek Garantie goedgekeurd als insolventieverzekering

Woningborg


home