Tilburg - Vredeskerk


De Vredeskerk is gelegen aan de Ringbaan West 94 te Tilburg. Dit voormalige gebedshuis, officieel kerk van O.L. Vrouw Koningin van de Vrede, is een wederopbouwkerk (1954). H. Pontzen tekende voor het ontwerp op initiatief van Gabriël Francois. De Vredeskerk bezit architectuurhistorische waarde als vertegenwoordiger van de naoorlogse traditionele architectuur waarbij met behulp van zowel traditionele als nieuwe bouwmaterialen wordt teruggegrepen op vroeg-christelijke en Byzantijnse vormen.


Het project omvat de transformatie van de Vredeskerk naar een complex met 39 zelfstandige appartemeten/studio’s en een tweetal grondgebonden woningen. Het middenschip behoudt haar karakteristieke leegte wat in de nieuwe bestemming op een vrije manier dienst doet als een verlengde van de woningen. Middels een brede galerij, balkon en verhoogde woonkamer worden in het middenschip plekken gecreëerd voor “co-living”.


Wonen, werken en ontspanning kan zo allen plaatsvinden in dit middenschip zonder duidelijke bouwkundige afbakening. Doordat op deze manier de grens tussen privé en openbaar vervaagd wordt de woning van de individuele bewoner vergroot naar het middenschip. Zo wordt het wooncomfort en de sociale cohesie binnen het gebouw vergroot.


Locatie: Ringbaan West 94, Tilburg


Programma: 39 zelfstandige appartementen/studio’s + 2 grondgebonden woningen


Start verhuur: 2e kwartaal 2021


Prijzen: n.t.b.


Architect: Bedaux de Brouwer Architecten


Makelaar: n.t.b.


Website: n.t.b.

home