Organisatie

Organisatie


Hilva is een verzamelnaam van het projectontwikkelingsbureau Hilva Vastgoed BV, investeringsmaatschappij Hilva Invest BV en een wisselend aantal commanditaire vennootschappen (CV’s). Voor elke (her)ontwikkeling wordt er door Hilva een afzonderlijke commanditaire vennootschap (CV) opgericht.


De beherend vennoot van de betreffende commanditaire vennootschap is een, speciaal voor dit doel opgerichte, Stichting. Het projectontwikkelingsbureau Hilva Vastgoed BV levert de expertise voor de ruimtelijke ontwikkeling. Hilva Invest BV draagt zorg voor de financiering. Het doel van deze werkwijze is risicospreiding en flexibiliteit. Zo wordt er voor elke ontwikkeling vruchtbare grond gecreëerd van waaruit mooie en duurzame dingen zich kunnen ontwikkelen.

Nieuwbouwproject Liesboslaan te Breda, appartementencomplex "Het Koetshuys Breda"
home