Bouwkavels Molvense Erven te Nuenen, herverkaveling

Alblasserdam - Noordpark.com


De ontwikkeling Noordpark.com bestaat uit een 3-tal fasen. Fase I: Realisatie van een 6-tal multifunctionele businessunits. Fase II: realisatie van het kantorenproject Noorderzicht. Fase III: Realisatie van een nader te bepalen… lees meer >

Projecten in ontwikkeling

Mook - Kanaalweg


De ontwikkeling aan de Kanaalweg 8 te Mook betreft de uitgifte van een 6-tal bouwkavels bestemd voor woningbouw. Het bijzondere van de ontwikkeling is dat het plangebied gelegen is aan het Mookerkanaal welke de directe… lees meer >

Nieuwbouwproject Nieuwlandpark te Alblasserdam, multifunctionele bedrijfsruimtes fase II "Noordpark.com"

Nuenen - Molvense Erven


Aan de zuidzijde van Nuenen ontwikkelt Hilva Nuenen CV een viertal kavels onder de projectnaam “De Wiender”. De projectnaam “De Wiender” refereert aan het watervogelbezoekerscentrum welke in het verleden op de locatie… lees meer >

noordzicht Nieuwbouwproject Nieuwlandpark te Alblasserdam, kantorencomplex "Noordzicht.com" mook Bouwkavels Molvense Erven te Nuenen, herverkaveling

Breda - Haga lucia 46 appartementen


In de wijk Princenhage wordt door Hilva een nieuwe zorgcampus gerealiseerd. Dit deelproject bestaat uit 46 zorgappartementen welke voor verhuur zijn bestemd… lees meer >

Nieuwbouwproject Prins Hendrikweg te Vlissingen, kantoorontwikkeling "De Standing"

Breda - Haga Lucia WoonZorgCentrum


In de wijk Princenhage wordt door Hilva een nieuwe zorgcampus gerealiseerd. Een nieuw Woon Zorg Centrum met 32 PG woningen en 24 zorgappartementen en diverse nevenfuncties maken onderdeel uit van deze… lees meer >

Bouwkavels Molvense Erven te Nuenen, herverkaveling

Breda - Haagweg


Op deze prachtige inbreidingslocatie in het hart van Princenhage worden 4 bouwkavels gerealiseerd bestemd voor particuliere woningbouw.

lees meer >

Bouwkavels Molvense Erven te Nuenen, herverkaveling

Boskoop - Kalverdans


Op deze prachtige locatie worden 10 bouwkavels gerealiseerd bestemd voor particuliere woningbouw. Het bestemmingsplan biedt ruim voldoende mogelijkheden voor potentiële kopers hun droomhuis te realiseren… lees meer >

Bouwkavels Molvense Erven te Nuenen, herverkaveling

Tilburg - Vredeskerk


De Vredeskerk is gelegen aan de Ringbaan West 94 te Tilburg. Dit voormalige gebedshuis, officieel kerk van O.L. Vrouw Koningin van de Vrede is een wederopbouwkerk (1954). H. Pontzen tekende voor het ontwerp op initiatief van… lees meer >

Alblasserdam - Noordzicht


De ontwikkeling Noordpark.com bestaat uit een 3-tal fasen. Fase I: Realisatie van een 6-tal multifunctionele businessunits. Fase II: realisatie van het kantorenproject Noorderzicht. Fase III: Realisatie van een nader te bepalen… lees meer >

Zaandam - De Zaanse Helden


Aan de Mahoniehout/Houtveldweg in het centrum van Zaandam heeft Hilva in samenwerking met Vrodest een grootschalige gebiedsontwikkeling ontwikkelt en verkocht aan de ontwikkelcombinatie Stebru/Impact Vastgoed. De naamlees meer >

Nieuwbouwproject Prins Hendrikweg te Vlissingen, kantoorontwikkeling "De Standing"
home