Haalbaarheidsanalyse

Haalbaarheidsanalyse


Hilva onderzoekt op verzoek de (her) ontwikkelingspotentie van locaties door deze aan de hand van haar ontwikkelmodel te toetsen waarna er een zogenaamde haalbaarheidsanalyse wordt opgesteld. Met de uitkomsten van de haalbaarheidsanalyse wordt complexe informatie samengebracht in een transparant en duidelijk verslag.


Bent u in het bezit van een locatie welke eventueel voor (her)ontwikkeling in aanmerking komt dan kunt u Hilva geheel vrijblijvend verzoeken om een snelle en objectieve analyse. Zo weet u vrijwel direct waar de kansen van de locatie liggen en/of (her)ontwikkeling een financieel haalbare mogelijkheid is.

Nieuwbouwproject Kleveringweg te Delft, multifunctioneel bedrijfsgebouw
home